Elke site is uniek en heeft een eigen ontstaansgeschiedenis. Maar er zijn ook overeenkomsten. Daarop hebben wij ons procesmodel gebaseerd. Zes stappen die we gebruiken om te bepalen waar een opdrachtgever staat.

In 6 stappen van A tot Site


  1. Het Begin
  2. Planning en haalbaarheid
  3. Definitie en specificatie
  4. Ontwerp en voorbereiding
  5. Realisatie en implementatie
  6. Beheer en evaluatie

Een nieuwe site begint met de wens of noodzaak om te veranderen. Als de site niet (meer) voldoet aan de eisen van belangrijke doelgroepen of stakeholders. Dan is het tijd voor vernieuwing. Formuleer een visie of strategie, die bundelt behoeften en geeft richting aan acties. Een goede strategie brengt behoeften en mogelijkheden bij elkaar.

Fase 2. Planning en haalbaarheid

Bewegen begint met stilstaan. Sta stil bij de gewenste verandering en haalbaarheid. Maak een afweging tussen beoogde resultaten en benodigde bronnen. Schrijf een business case. Begin pas met een project als wenselijkheid en haalbaarheid vaststaat. Schrijf een plan van aanpak (PvA).

Fase 3. Definitie en specificatie

Geef richting aan beweging. Beschrijf duidelijk beginpunt, eindpunt en de ruimte ertussen. Specificeer eisen en wensen zo concreet mogelijk.

Fase 4. Ontwerp en voorbereiding

Ontwerpen is verandering vorm geven. Ontwerp alles wat later gemaakt en beheerd moet worden. Ontwerp vorm, functionaliteit, inhoud en techniek. Ontwerp ook het beheer van de site. Tref vervolgens voorbereidingen voor de bouw, richt een omgeving in.

Fase 5. Realisatie en implementatie

Maak het ontwerp werkelijkheid. Realiseer een beheeromgeving, het contentmanagement systeem (CMS). Maak of migreer de content en vul het systeem ermee. Realiseer de voorkant van de site, de presentatielaag die bezoekers te zien krijgen. Test uitvoerig. Reserveer tijd en geld om met testbevindingen aan de slag te gaan. Hertest. Train de gebruikers en ga live.

Fase 6. Beheer en evaluatie

Een site is nooit af. Na ontwikkleing en oplevering begint beheer. Beheer is veel meer dan het in de lucht houden van de site. Beheer is het voortdurend aanpassen van de site. We onderscheiden drie vormen: redactioneel, functioneel en technisch beheer. Zorg voor integraal beheer of tenminste afstemming tussen deze vormen van beheer. Beheer is aanpassen, daar is informatie voor nodig. Hou performance, surfgedrag en zoekgedrag in de gaten. Gebruik de resultaten om de site te verbeteren.

Evaluatie is een belangrijk onderdeel van beheer. Toets regelmatig in hoeverre de site tegemoet komt aan de eisen van belangrijke doelgroepen en stakeholders. De resultaten kunnen reden zijn voor een nieuwe site.