De stijlgids is geschreven voor betrokkenen bij overheidswebsites. Denk aan adviseurs, ontwikkelaars, redacteuren en huisstijlmedewerkers. De gids bevat richtlijnen en adviezen om de kwaliteit van overheidssites te verbeteren. D.w.z. sites eenduidiger, toegankelijker en meer gebruiksvriendelijk te maken. 

De stijlgids is opgesteld door een werkgroep van de Commissie Nieuwe Media van de rijksoverheid. Waar ik namens het ministerie van LNV en later Economische Zaken deel van uitmaakte.

Update: omdat zelfs 15 jaar later de handvatten niets aan waarde hebben ingeboet en omdat de oorspronkelijke gids niet langer online beschikbaar is brengt Metrovision samen met VanState een nieuwe editie uit.