Online Bijsluiter

Omdat websites al gauw complex zijn. Omdat de ene site de andere niet is. En omdat veel site-verantwoordelijken niet het rendement behalen wat ze voor ogen staat. Omdat er bovendien veel spraakverwarring is tussen dienstverleners en opdrachtgevers. Daarom hebben wij...

Stijlgids Rijksoverheidswebsites

De stijlgids is geschreven voor betrokkenen bij overheidswebsites. Denk aan adviseurs, ontwikkelaars, redacteuren en huisstijlmedewerkers. De gids bevat richtlijnen en adviezen om de kwaliteit van overheidssites te verbeteren. D.w.z. sites eenduidiger, toegankelijker...